Η Μονάδα

Η λειψυδρία και η συνεπαγόμενη ερημοποίηση είναι ένα φαινόμενο που απειλεί πολλές περιοχές του πλανήτη και της χώρας μας και γίνεται ιδιαίτερα αισθητό στα νησιά μας. Οι κλιματολογικές αλλαγές εντείνουν αυτό το φαινόμενο και η παγκόσμια κοινότητα προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα με διάφορα μέτρα.

Μια σημαντική πρακτική εφαρμογή που αποτελεί Ελληνική δημιουργία αποτέλεσμα συνεργασίας πολλών φορέων μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην αντιμετώπιση του προβλήματος στα νησιά μας. Η ιδέα είναι απλή δηλαδή από την θάλασσα με τον ήλιο και τον άνεμο να παράγουμε πόσιμο νερό. Για να υλοποιηθεί έπρεπε να ξεπεραστούν πολλά τεχνικά προβλήματα αλλά όπως αποδείχτηκε υπάρχει η τεχνογνωσία στην Ελλάδα για να υλοποιηθούν ιδέες που απαιτούν παγκόσμιες τεχνολογικές καινοτομίες.

Είναι η πρώτη στον κόσμο πλωτή πλατφόρμα που διαθέτει ανεμογεννήτρια και φωτοβολταϊκά συστήματα, που παράγουν την ενέργεια που χρειάζεται για να μετατρέπει το θαλασσινό νερό σε πόσιμο. Είναι σχεδιασμένη και κατασκευασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να παραμένει «ακίνητη» κάτω από τις πλέον δύσκολες καιρικές συνθήκες (ισχυρός άνεμος με πολλά μποφόρ ή υψηλός κυματισμός της θάλασσας) για να μπορεί να λειτουργεί η ανεμογεννήτρια, και επιπλέον χρησιμοποιεί τις πιο τεχνολογικά προηγμένες συνιστώσες από την παγκόσμια αγορά.

Πιο συγκεκριμένα, πλωτή ανεμογεννήτρια παράγει ρεύμα, το οποίο διοχετεύεται καταλλήλως μέσω ειδικών συστημάτων μεταφοράς και μετατροπής ενέργειας σε μία μονάδα αφαλάτωσης η οποία μετατρέπει το θαλασσινό νερό σε πόσιμο, υψηλής ποιότητας. Η όλη εγκατάσταση είναι ένα σύνθετο πλωτό ναυπήγημα.